Sensix logo

Certificatul de Performanță Energetică

by Sensix Team

Fie că vrei să vinzi ori să închiriezi un imobil, să economisești bani sau să contribui la reducerea poluării, unul dintre pași este obținerea unui certificat energetic. Certificatul de performanță energetică sau, pe scurt, certificatul energetic este documentul ce cuprinde informații referitoare la eficienţa unei clădiri din punct de vedere energetic. Practic, aceste date se referă la cantitatea de energie consumată pentru încălzire, iluminat, climatizare, ventilație, producerea apei calde menajere etc.

Acesta cuprinde clasa energetică (de la clasa A până la G, clasa A fiind cea mai eficientă din punct de vedere energetic) și nota energetică (cuprinsă între 1 şi 100, nota 100 fiind cea mai bună). Calculele necesare întocmirii unui astfel de certificat pot fi realizate doar de către auditorii energetici atestați, conform legii, de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pentru ce este utilizat certificatul energetic?

Fie că este vorba despre proprietarul unui apartament sau un investitor (în cazul clădirilor noi), dacă aceștia doresc să închirieze sau să vândă imobilul, atunci este sarcina lor ca mai întâi să obțină Certificatul energetic. Începând cu data de 19 iulie 2013 Certificatul energetic a devenit obligatoriu pentru următoarele situații:

  • atunci când un spaţiu de locuit se vinde, se închiriază sau se doreşte reabilitarea termică a acestuia;
  • atunci când un apartament se achiziţionează prin programul Prima Casă (apartament ce trebuie să fie încadrat în clasele de eficientă energetică A, B sau C);
  • pentru înscrierea rolului fiscal al clădirii sau pentru închirierea sa.

Obținerea unui astfel de certificat

Obținerea Certificatului energetic se realizează în 3 pași simpli:

  1. contactarea unei firme specializate și stabilirea tuturor detaliilor pentru vizita auditorului energetic (locația, data și ora);
  2. vizita propriu-zisă, turul locuinței și evaluarea imobilului de către auditor;
  3. redactarea Certificatului energetic și înmânarea către solicitant.

Pentru întocmirea propriu-zisă, în funcție de tipul de clădire, vor fi necesare următoarele documente:

  • pentru apartamente: planul cadastral sau releveul apartamentului (cu dimensiunile încăperilor și ferestrelor);
  • pentru alte tipuri de clădiri: documentele prezente în cartea tehnică a construcției (planurile de situație, planurile tuturor nivelurilor, secțiuni transversale și longitudinale etc.).

Pe lângă acestea va fi nevoie și de alte informații: numele proprietarului, identificarea pereților către exterior sau către rosturi între imobile, orientarea cardinală a apartamentului, tipul ferestrelor, materialul ramelor și natura zonei vitrate, respectiv sticla, starea balcoanelor, natura materialelor de închidere a pereților exteriori și grosimea acestora și dacă imobilul a fost reabilitat termic cu polistiren, anul aproximativ de construcție, starea de degradare a fațadei, modul în care se face încălzirea, numărul de puncte de apă, dacă există subsol tehnic și dacă sunt pierderi de apa caldă, dacă există apometre, regimul de înălțime al imobilul de locuințe și nivelul la care este situat apartamentul, înălțimea liberă a apartamentului (= distanța de la pardoseală la plafon) și tipul de calorifere.

Beneficiile

Chiar dacă este vorba despre un apartament sau despre un alt tip de clădire, Certificatul de performanță energetică ne oferă o viziune de ansamblu asupra costurilor de întreţinere şi a eficienţei energetice a clădirii. Astfel sunt evidențiate și aspectele ce pot fi îmbunătăţite pentru a obține o clasă energetică superioară și pentru a economisi, în final. De asemenea, valabilitatea Certificatului energetic este de 10 ani de la eliberare, deci obținerea lui nu este o problemă care împovărează constant.

Certificat Energetic vs. Audit Energetic

Deși Certificatul energetic este extrem de important și chiar obligatoriu în multe situații, realizându-se de un auditor energetic atestat, acesta nu trebuie confundat cu procesul de audit energetic. Auditul energetic este o operațiune mult mai complexă care vine cu soluții fiabile pentru îmbunătățirea eficientei energetice.

Legislația relevantă

Reglementările relevante în materia Certificatului de performanță energetică sunt:

⚖️ Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;

⚖️ Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005;

⚖️ Ordonanta nr. 13/2016 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005.

Cele mai importante prevederi ale acestor legi sunt cele care fac referire la obligativitatea Certificatului energetic în materia contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv închiriere. De asemenea este extrem de important faptul că toate anunțurile cu oferte de vânzare sau de închiriere (indiferent de locul publicării - site-uri imobiliare, ziare, etc.) trebuie să conțină clasa energetică a apartamentului oferit.

Pentru toate detaliile legate de Certificatul energetic urmăriți seria de postări #BeEnergyEfficientWithSenix pe pagina noastră de Facebook. Sensix este o soluție pentru eficientizarea consumului de energie electrică, dar și pentru monitorizarea calității acesteia. Pentru mai multe informații de interes ne găsiți aici.

Previous articles

PowerMonitor from A to Z, from P to R

about 2 months ago

PowerMonitor is an amazing device that monitors power quality and energy consumption, while also being affordable to build and easy to deploy.

Read more

Ways to heal the planet

2 months ago

We can heal the planet by making small acts which have a huge impact. “The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” - Robert Swan

Read more

Energy Quality Episode 7/7

3 months ago

The most commonly used Power Quality Indices are the Total Harmonic Distortion, the Power Factor, Current and Voltage Unbalance, and the Short and Long-Term Flicker

Read more