Sensix logo

Certificatul de Performanță Energetică

by Sensix Team

Fie că vrei să vinzi ori să închiriezi un imobil, să economisești bani sau să contribui la reducerea poluării, unul dintre pași este obținerea unui certificat energetic. Certificatul de performanță energetică sau, pe scurt, certificatul energetic este documentul ce cuprinde informații referitoare la eficienţa unei clădiri din punct de vedere energetic. Practic, aceste date se referă la cantitatea de energie consumată pentru încălzire, iluminat, climatizare, ventilație, producerea apei calde menajere etc.

Acesta cuprinde clasa energetică (de la clasa A până la G, clasa A fiind cea mai eficientă din punct de vedere energetic) și nota energetică (cuprinsă între 1 şi 100, nota 100 fiind cea mai bună). Calculele necesare întocmirii unui astfel de certificat pot fi realizate doar de către auditorii energetici atestați, conform legii, de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pentru ce este utilizat certificatul energetic?

Fie că este vorba despre proprietarul unui apartament sau un investitor (în cazul clădirilor noi), dacă aceștia doresc să închirieze sau să vândă imobilul, atunci este sarcina lor ca mai întâi să obțină Certificatul energetic. Începând cu data de 19 iulie 2013 Certificatul energetic a devenit obligatoriu pentru următoarele situații:

  • atunci când un spaţiu de locuit se vinde, se închiriază sau se doreşte reabilitarea termică a acestuia;
  • atunci când un apartament se achiziţionează prin programul Prima Casă (apartament ce trebuie să fie încadrat în clasele de eficientă energetică A, B sau C);
  • pentru înscrierea rolului fiscal al clădirii sau pentru închirierea sa.

Obținerea unui astfel de certificat

Obținerea Certificatului energetic se realizează în 3 pași simpli:

  1. contactarea unei firme specializate și stabilirea tuturor detaliilor pentru vizita auditorului energetic (locația, data și ora);
  2. vizita propriu-zisă, turul locuinței și evaluarea imobilului de către auditor;
  3. redactarea Certificatului energetic și înmânarea către solicitant.

Pentru întocmirea propriu-zisă, în funcție de tipul de clădire, vor fi necesare următoarele documente:

  • pentru apartamente: planul cadastral sau releveul apartamentului (cu dimensiunile încăperilor și ferestrelor);
  • pentru alte tipuri de clădiri: documentele prezente în cartea tehnică a construcției (planurile de situație, planurile tuturor nivelurilor, secțiuni transversale și longitudinale etc.).

Pe lângă acestea va fi nevoie și de alte informații: numele proprietarului, identificarea pereților către exterior sau către rosturi între imobile, orientarea cardinală a apartamentului, tipul ferestrelor, materialul ramelor și natura zonei vitrate, respectiv sticla, starea balcoanelor, natura materialelor de închidere a pereților exteriori și grosimea acestora și dacă imobilul a fost reabilitat termic cu polistiren, anul aproximativ de construcție, starea de degradare a fațadei, modul în care se face încălzirea, numărul de puncte de apă, dacă există subsol tehnic și dacă sunt pierderi de apa caldă, dacă există apometre, regimul de înălțime al imobilul de locuințe și nivelul la care este situat apartamentul, înălțimea liberă a apartamentului (= distanța de la pardoseală la plafon) și tipul de calorifere.

Beneficiile

Chiar dacă este vorba despre un apartament sau despre un alt tip de clădire, Certificatul de performanță energetică ne oferă o viziune de ansamblu asupra costurilor de întreţinere şi a eficienţei energetice a clădirii. Astfel sunt evidențiate și aspectele ce pot fi îmbunătăţite pentru a obține o clasă energetică superioară și pentru a economisi, în final. De asemenea, valabilitatea Certificatului energetic este de 10 ani de la eliberare, deci obținerea lui nu este o problemă care împovărează constant.

Certificat Energetic vs. Audit Energetic

Deși Certificatul energetic este extrem de important și chiar obligatoriu în multe situații, realizându-se de un auditor energetic atestat, acesta nu trebuie confundat cu procesul de audit energetic. Auditul energetic este o operațiune mult mai complexă care vine cu soluții fiabile pentru îmbunătățirea eficientei energetice.

Legislația relevantă

Reglementările relevante în materia Certificatului de performanță energetică sunt:

⚖️ Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;

⚖️ Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005;

⚖️ Ordonanta nr. 13/2016 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005.

Cele mai importante prevederi ale acestor legi sunt cele care fac referire la obligativitatea Certificatului energetic în materia contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv închiriere. De asemenea este extrem de important faptul că toate anunțurile cu oferte de vânzare sau de închiriere (indiferent de locul publicării - site-uri imobiliare, ziare, etc.) trebuie să conțină clasa energetică a apartamentului oferit.

Pentru toate detaliile legate de Certificatul energetic urmăriți seria de postări #BeEnergyEfficientWithSenix pe pagina noastră de Facebook. Sensix este o soluție pentru eficientizarea consumului de energie electrică, dar și pentru monitorizarea calității acesteia. Pentru mai multe informații de interes ne găsiți aici.

Previous articles

New ways to help the Earth

7 days ago

Because we are human beings and also because our creed is to take care of/save the planet we want to help you find new ways to help the Earth. Small acts with huge impact are the key. Even if we save water or energy or both, in the end all of these will contribute to the healing of the Planet.

Read more

Be Part of Plastic Free July

28 days ago

It’s July so it’s Plastic Free July. This is a global initiative that aims to gather as many people as possible in order to be part of the solution to plastic pollution. Everything so we can have cleaner air, water, forests, etc. We want to spread the news and be part of it because we are human beings and also because this is our creed, to take care of/save the planet. Here you can also check out our previous campaigns and find new ways to heal the planet. Now we want to show you how easy it can be to use less plastic.

Read more

Let's transform energy into power!

about 1 month ago

For a while now, we’re investing all our energy in making the Sensix solution better (harder, faster, stronger as they say). Better at monitoring energy consumption and providing ways to improve energy efficiency. In order to do that, let’s learn more about those energy metrics making our analytics platform. Through these metrics you can improve your business and your building(s) energy consumption.

Read more